Main Page Sitemap

Top news

We may sometimes use cookies on this website to record aggregate statistical information about the visitors to our site and the use that our visitors make of the website. Reset with E-mail, if you had..
Read more
Keskimäräinen käyttäjä ei arvosta Applen hinta-suhdetta korkeammaksi. Jos se on rikki, se on kaatopaikka. 12 connectors 8 pin. Tämä hinta ei ainoastaan raudasta, vaan myös brändin arvostuksesta. Loppujen lopuksi tämän brändin hinta / laatusuhde ei ole..
Read more

Forex bank balanserat styrkort


forex bank balanserat styrkort

av verksamheten och sammankoppla dem. Attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling). Perspektiv : Vilka är våra fokusområden? Strategiska mål : Om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive perspektiv? Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert. Från Wikipedia, hoppa till navigering, hoppa till sök, balanserat Styrkort, (av engelska : Balanced Scorecard är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag. Den tar sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella perspektivet. What gets measured gets done är ett genomgående tema. Framgångsfaktorer : Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna (eng: critical success factors) för att nå de strategiska målen? Interna processer ( ledtider, kvalitetsnivå medarbetarperspektiv (förekommer huvudsakligen endast i svenska modeller,.ex.

forex bank balanserat styrkortforex bank balanserat styrkort

Metoden introducerades 1992.
Gotland lämnar därmed balanserat styrkort som styrverktyg.

Samtliga nödvändiga perspektiv är: Finansiellt perspektiv (finansiell ställning, lönsamhet kundperspektiv ( kundnöjdhet, marknadsandelar lärande- och utvecklingsperspektiv ( innovationsintensitet, nya produkters andel av försäljning). Kaplan och David P Norton och har i eu: n lisenssin bitcoin kasino 2016 Sverige populariserats genom Nils-Göran Olves böcker. Till varje mått knyts mål för respektive mått. I metoden introduceras ett antal andra perspektiv som behövs för att komplettera styrningen. Relevance Lost kritiserade Kaplan och Norton det finansiella perspektivet och menade att det är historiskt fokuserat och sällan förmår fånga de för organisationer viktiga långsiktiga trenderna. Norton (1996 "Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System Harvard Business Review januari-februari, 74 (1) Länken gäller ej längre Hämtad från " ". Metoden betonar också vikten av att förverkliga organisationens strategi genom att koppla den till olika mätetal och på så sätt föra den närmare det dagliga arbetet. Handlingsplaner : Hur ser planerna ut för att nå målen för respektive mått? Mått : Vilka är nyckelmåtten som indikerar vår strategiska inriktning?


Sitemap